dimarts, de febrer 19, 2008

Llegir, veure o sentir.

O el que és el mateix. Diaris, TV o Radio. Jo me decanto per esta última perquè te permet fer altres coses mentres escoltes les notícies. Encara que la TV et permet veure el que passa. Per això jo sempre dic que és millor un imatge que mil paraules. Crec que és el que més s'aproxima a la realitat. I en quan al diaris. Últimament em passa que quan agafo un diari trobo que les notícies són antigues. El fet de tenir a l'abast el diaris digitals quan el dia després agafes un diari en paper la majoria de les notícies ja les he llegides.

Arran d'això que és dir dels blocs tradicionals, podcast o videoblocs. De moment guanyen els primers. Per mi. Podcast, no n'he trobat cap interessant. Com a molt m'he descarregat algun al MP3 per anar escoltant-lo mentres faig altres coses. Videoblogs pot ser està massa verd. Qui sap en un futur que passarà. Pot ser este últim és lo que predominarà. Un exemple el tenim amb Youtube. Ahir deien que guanya en visites a Google.

En quan a la producció de moment és més fàcil el bloc. Podcast i videobloc necessiten una postproducció (el segon més que el primer). Quan la gent estigue més acostumada pot ser la cosa canvia.

Veurem que depara els ròxims anys!!

 
Lleugerblog © 2008